Terms and conditions

1. Objednání osobní, nebo on-line konzultace se stává závazným v momentu potvrzení objednávky bez ohledu na způsob úhrady. Objednání je možné stornovat nejpozději 48 hodin před začátkem konzultace. Poté je nutné uhradit plnou cenu konzultace i v případě, že se klient na konzultaci nedostaví. 

2. Informace získané během konzultace, včetně případných audio a video záznamů, mohou být použité pro výzkumné, propagační, nebo vzdělávací účely. Všechny údaje jsou anonymizovány tak, aby nebylo možno identifikovat zdroj informací.